ترنم باران

 

سالها شنیده بودیم همه آدم ها گمشده دارند!


وتا دنیا دنیاست آدمهایند و گمشدهایشان

شنیده بودیم آدم ها باید هجرت کنند تا گمشده هایشان را بیابند...؟؟

هجرت از خویش..؟؟؟

 

وآسمان درست همین جاست؛اینجاکه من ایستاده ام؛اینجا که تو ایستاده ای...

درست درحوالی آغاز یک سفر؛سفربه دیار محبوب!!!


بیایید دلمان را دریایی او کنیم واو را قله افکار واعمالمان کنیم؛؛وتنها راه همین است...

 

تا ترنم باران،تاحکایت دوست،تادیدار محبوب فقط یک همت مانده...

واینک ای همسفر؛

 

بیا؛بیاتا دست هایمان را در هم گره دهیم،محکم

ودلهایمان را یک دله کنیم ،خالص

 

و فقط و فقط برای محبوب برای مهدی دعا کنیم

تا بگیریم فرجش را...

 

من طلب شیئا وجدّوجد

از امروز فقط ٣۶ روز تا جشن تولد پدر مهربانمان باقی است؟؟؟؟

 

مهدی در قلب من است

/ 0 نظر / 14 بازدید