تا کی به تمنای وصال تو یگانه

اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه


خواهد که سرآید غم هجران تو یا نه 

ای تیره غمت را دل عشاق نشانه

 

شیخ بهایی

/ 0 نظر / 9 بازدید