غدیر

سالیان دور، مردی از تبار پیامبران الهی گام درسفری بیست وسه روزه می گذارد تا جانشینان خویش را در زمان و مکان مشخص، برای تمامی بشریت و آینده انسان معرفی کند، پیام این سفر را باید که حاضران به غایبان برسانند.

مکان: عربستان، ساحل شرقی دریای سرخ، آبگیر و غدیرخم

زمان : دوشنبه، 18ذی حجه سال 10هجری قمری برابر با اول فروردین ماه سال 11هجری شمسی مطابق 18مارس سال 632 میلادی.


شما این پیام را شنیده اید؟

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
حقیر

التماس دعا اخوی