باید گریست دوباره

               از سردی دوران

                                  این بار در بهاران

                                                            این بار در بهاران...

/ 1 نظر / 10 بازدید
احسان

نوشته هات عالی بود........باز امدی خيلی زيبا بود.....