۵۰

منتظران آماده باشید...
به سرافق گل بپاشید...
آب وآیینه آماده کنید...
که میرسه یک آس...مون طراوت...
صدا بزنین..
خودخدارو...
مثل دعا تا لحظه اجابت...
تاکه ببینین سرخی سحر...
اومدن نور را بده بشارت..
50روز مانده تا روز میلاد مولای زمین و زمان...


/ 0 نظر / 14 بازدید