در

به نجّار گفت: می توانی دری برایم بسازی؟

نجار پرسید: برای کجا؟

مرد پاسخ داد: برای در ورودی خانه ام.

نجار پرسید: مگر در خانه ات چه شده؟ مرد گریست

 

 

...

/ 3 نظر / 7 بازدید
mohamadreza

very goooooooooooooooooooooooooooooooood

mohamad

علی آقا نمی خواهید چک کنید افراد چی می نویسند

حمید رضا شوشتری

خیلی زیبا بود علی آقا التماس دعا در ضمن همه گریستند اما آن مرد بیشتر گریست!!!!!!