سلامت همه یآفاق در سلامت توست

این متن دوست خوبم یاقوته (البته با یک ویرایش کوچیک) :

 

بسم الله الرحمن الرحیم
وسط کلاس نشسته بودم و مشغول کار که ناگهان برق ها رفت
پرده ها را کنار زدیم تا نور بیاید
و آسمان قرمز رنگ مشاهده شد
بادهای شدید و خطرناکی می وزید
کسی جرات بیرون رفتن را نداشت
به نظر می آمد که در شهر وضعیت قرمز اعلام کرده اند
تماس های تلفنی مان زیاد و کسانی که چشم به راه ما بودند
به دنبال حصول اطمینان از سلامتی مان تماس می گرفتند
در بعضی از خیابان ها درخت های تنومند شکسته بودند

راستی در این میان شما کجا بودید آقای من؟
نکند خطری تهدیدتان کند؟
کاش حداقل افرادی در بین ما باشند که نگران امام زمانشان باشند
امام زمان
سلامتی تان را از خدا می خواهم
اللهم کن لولیک...

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید